قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت 11:56:29 برابر با 434,700 چهار صد و سی و چهار هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 481,040 چهار صد و هشتاد و یک هزار وچهل ریال قیمت پوند 548,140 پانصد و چهل و هشت هزار و صد و چهل ریال قیمت دلار