قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت 11:55:37 برابر با 440,890 چهار صد و چهل هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 489,080 چهار صد و هشتاد و نه هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 557,740 پانصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت دلار