قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۵ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۵ ساعت 11:55:53 برابر با 272,610 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت یورو 316,180 سیصد و شانزده هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 374,740 سیصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت دلار