قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ساعت 11:58:47 برابر با 278,260 دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 312,820 سیصد و دوازده هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 376,540 سیصد و هفتاد و شش هزار و پانصد و چهل ریال قیمت دلار