قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت 11:55:04 برابر با 274,230 دویست و هفتاد و چهار هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 310,810 سیصد و ده هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 376,210 سیصد و هفتاد و شش هزار و دویست و ده ریال قیمت دلار