قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت 11:59:29 برابر با 271,430 دویست و هفتاد و یک هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 309,380 سیصد و نه هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 373,840 سیصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت دلار