قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت 12:00:23 برابر با 273,800 دویست و هفتاد و سه هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 330,910 سیصد و سی هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 396,640 سیصد و نود و شش هزار و ششصد و چهل ریال قیمت دلار