دلار امروز 93 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 93 ریال امروز نه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 17:32:53 قیمت یورو 630,400 ششصد و سی هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 739,500 هفتصد و سی و نه هزار و پانصد ریال قیمت آنلاین طلا