دلار امروز 668 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 668 ریال امروز نوزده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 17:31:27 قیمت یورو 642,100 ششصد و چهل و دو  هزار و صد ریال قیمت پوند 754,800 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت آنلاین طلا