دلار امروز 647,719 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 647,719 ریال امروز بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 17:33:24 قیمت یورو 648,300 ششصد و چهل و هشت هزار و سیصد ریال قیمت پوند 752,600 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و ششصد ریال قیمت آنلاین طلا