دلار امروز 647,000 ساعت 17:44

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز سی و یک فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:44:46 قیمت یورو 716,890 هفتصد و شانزده هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 837,790 هشت صد و سی و هفت هزار و هفتصد و نود ریال قیمت آنلاین طلا