دلار امروز 647,000 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و نه فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:35:59 قیمت یورو 712,480 هفتصد و دوازده هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 833,800 هشت صد و سی و سه هزار و هشت صد ریال قیمت آنلاین طلا