دلار امروز 647,000 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:33:48 قیمت یورو 703,480 هفتصد و سه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 824,080 هشت صد و بیست و چهار هزار وهشتاد ریال قیمت آنلاین طلا