دلار امروز 634,100 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 634,100 ریال امروز پانزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:33:03 قیمت یورو 685,170 ششصد و هشتاد و پنج هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 798,330 هفتصد و نود و هشت هزار و سیصد و سی ریال قیمت آنلاین طلا