دلار امروز 630,490 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 630,490 ریال امروز چهارده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:32:54 قیمت یورو 679,590 ششصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 792,660 هفتصد و نود و دو  هزار و ششصد و شصت ریال قیمت آنلاین طلا