دلار امروز 617,389 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 617,389 ریال امروز دوازده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:35:36 قیمت یورو 663,419 ششصد و شصت و سه هزار و چهار صد و نونزده ریال قیمت پوند 775,559 هفتصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و پنجاه و نه ریال قیمت آنلاین طلا