دلار امروز 616,939 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 616,939 ریال امروز سیزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:31:40 قیمت یورو 662,969 ششصد و شصت و دو  هزار و نه صد و شصت و نه ریال قیمت پوند 775,109 هفتصد و هفتاد و پنج هزار و صد و نه ریال قیمت آنلاین طلا