دلار امروز 595,000 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز سی اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 17:33:40 قیمت یورو 636,300 ششصد و سی و شش هزار و سیصد ریال قیمت پوند 742,100 هفتصد و چهل و دو  هزار و صد ریال قیمت آنلاین طلا