دلار امروز 595,000 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 17:32:46 قیمت یورو 642,100 ششصد و چهل و دو  هزار و صد ریال قیمت پوند 745,500 هفتصد و چهل و پنج هزار و پانصد ریال قیمت آنلاین طلا