دلار امروز 595,000 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 17:32:06 قیمت یورو 623,900 ششصد و بیست و سه هزار و نه صد ریال قیمت پوند 727,700 هفتصد و بیست و هفت هزار و هفتصد ریال قیمت آنلاین طلا