دلار امروز 584,693 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 584,693 ریال امروز یازده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 17:38:50 قیمت یورو 633,400 ششصد و سی و سه هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 739,690 هفتصد و سی و نه هزار و ششصد و نود ریال قیمت آنلاین طلا