دلار امروز 574,000 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 574,000 ریال امروز چهارده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:33 قیمت یورو 653,970 ششصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 764,060 هفتصد و شصت و چهار هزار وشصت ریال قیمت آنلاین طلا