دلار امروز 574,000 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 574,000 ریال امروز دوازده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:33 قیمت یورو 643,770 ششصد و چهل و سه هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت پوند 751,510 هفتصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا