دلار امروز 574,000 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 574,000 ریال امروز سیزده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:25 قیمت یورو 643,300 ششصد و چهل و سه هزار و سیصد ریال قیمت پوند 750,960 هفتصد و پنجاه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت آنلاین طلا