دلار امروز 564,070 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 564,070 ریال امروز یک اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:10 قیمت یورو 611,450 ششصد و یازده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 714,150 هفتصد و چهارده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا