دلار امروز 556,160 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 556,160 ریال امروز دوازده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:31 قیمت یورو 629,960 ششصد و بیست و نه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 731,800 هفتصد و سی و یک هزار و هشت صد ریال قیمت آنلاین طلا