دلار امروز 555,530 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 555,530 ریال امروز هفده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:35:47 قیمت یورو 597,180 پانصد و نود و هفت هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 699,200 ششصد و نود و نه هزار و دویست ریال قیمت آنلاین طلا