دلار امروز 555,508 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 555,508 ریال امروز پنج بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:36 قیمت یورو 607,578 ششصد و هفت هزار و پانصد و هفتاد و هشت ریال قیمت پوند 710,598 هفتصد و ده هزار و پانصد و نود و هشت ریال قیمت آنلاین طلا