دلار امروز 555,477 ساعت 17:44

قیمت زنده دلار 555,477 ریال امروز نوزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:44:19 قیمت یورو 599,357 پانصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 702,687 هفتصد و دو  هزار و ششصد و هشتاد و هفت ریال قیمت آنلاین طلا