دلار امروز 555,276 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 555,276 ریال امروز شش بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:19 قیمت یورو 607,346 ششصد و هفت هزار و سیصد و چهل و شش ریال قیمت پوند 710,366 هفتصد و ده هزار و سیصد و شصت و شش ریال قیمت آنلاین طلا