دلار امروز 555,100 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 555,100 ریال امروز هشت بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:35:38 قیمت یورو 605,320 ششصد و پنج هزار و سیصد و بیست ریال قیمت پوند 709,230 هفتصد و نه هزار و دویست و سی ریال قیمت آنلاین طلا