دلار امروز 553,430 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 553,430 ریال امروز چهار بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:02 قیمت یورو 606,020 ششصد و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 707,940 هفتصد و هفت هزار و نه صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا