دلار امروز 552,700 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 552,700 ریال امروز بیست و سه بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:33 قیمت یورو 597,469 پانصد و نود و هفت هزار و چهار صد و شصت و نه ریال قیمت پوند 698,260 ششصد و نود و هشت هزار و دویست و شصت ریال قیمت آنلاین طلا