دلار امروز 550 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 550 ریال امروز دو تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 17:32:36 قیمت یورو 635,400 ششصد و سی و پنج هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 750,400 هفتصد و پنجاه هزار و چهار صد ریال قیمت آنلاین طلا