دلار امروز 534,050 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 534,050 ریال امروز بیست و هفت دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:38:44 قیمت یورو 581,600 پانصد و هشتاد و یک هزار و ششصد ریال قیمت پوند 677,260 ششصد و هفتاد و هفت هزار و دویست و شصت ریال قیمت آنلاین طلا