دلار امروز 529,440 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 529,440 ریال امروز هفده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:53 قیمت یورو 565,010 پانصد و شصت و پنج هزار وده ریال قیمت پوند 653,880 ششصد و پنجاه و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا