دلار امروز 523,530 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 523,530 ریال امروز بیست و سه دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:38:40 قیمت یورو 575,420 پانصد و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 670,010 ششصد و هفتاد هزار وده ریال قیمت آنلاین طلا