دلار امروز 523,100 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 523,100 ریال امروز بیست و پنج دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:02 قیمت یورو 574,310 پانصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 667,170 ششصد و شصت و هفت هزار و صد و هفتاد ریال قیمت آنلاین طلا