دلار امروز 521,500 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 521,500 ریال امروز یازده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:41 قیمت یورو 556,130 پانصد و پنجاه و شش هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 636,260 ششصد و سی و شش هزار و دویست و شصت ریال قیمت آنلاین طلا