دلار امروز 520,800 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 520,800 ریال امروز بیست و چهار دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:41:35 قیمت یورو 571,540 پانصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 665,490 ششصد و شصت و پنج هزار و چهار صد و نود ریال قیمت آنلاین طلا