دلار امروز 520,380 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 520,380 ریال امروز شش آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:42:48 قیمت یورو 549,730 پانصد و چهل و نه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 630,470 ششصد و سی هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت آنلاین طلا