دلار امروز 517,616 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 517,616 ریال امروز نه خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 18:32:29 قیمت یورو 555,506 پانصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شش ریال قیمت پوند 640,746 ششصد و چهل هزار و هفتصد و چهل و شش ریال قیمت آنلاین طلا