دلار امروز 517,170 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 517,170 ریال امروز نه آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:54 قیمت یورو 547,190 پانصد و چهل و هفت هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 627,330 ششصد و بیست و هفت هزار و سیصد و سی ریال قیمت آنلاین طلا