دلار امروز 516,290 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 516,290 ریال امروز ده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:42 قیمت یورو 543,710 پانصد و چهل و سه هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 625,140 ششصد و بیست و پنج هزار و صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا