دلار امروز 515,898 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 515,898 ریال امروز پنج آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:24 قیمت یورو 543,690 پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 624,310 ششصد و بیست و چهار هزار و سیصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا