دلار امروز 515,300 ساعت 17:56

قیمت زنده دلار 515,300 ریال امروز چهار آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:56:42 قیمت یورو 543,690 پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 624,310 ششصد و بیست و چهار هزار و سیصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا