دلار امروز 513,830 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 513,830 ریال امروز هفت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:13 قیمت یورو 543,830 پانصد و چهل و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 623,500 ششصد و بیست و سه هزار و پانصد ریال قیمت آنلاین طلا