دلار امروز 513,470 ساعت 17:46

قیمت زنده دلار 513,470 ریال امروز بیست آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:46:22 قیمت یورو 550,100 پانصد و پنجاه هزار و صد ریال قیمت پوند 627,560 ششصد و بیست و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت آنلاین طلا