دلار امروز 513,420 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 513,420 ریال امروز نوزده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:43 قیمت یورو 550,880 پانصد و پنجاه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 638,890 ششصد و سی و هشت هزار و هشت صد و نود ریال قیمت آنلاین طلا