دلار امروز 513,260 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 513,260 ریال امروز نوزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:34:54 قیمت یورو 549,120 پانصد و چهل و نه هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 629,650 ششصد و بیست و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا